Warszawski Uniwersytet Medyczny
CENTRUM BADAŃ PRZEDKLINICZNYCH

Aktualności

Blog Centrum Badań Przedklinicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Increased methylation upstream of the MEG3 promotor is observed in acute myeloid leukemia patients with better overall survival
Increased methylation upstream of the MEG3 promotor is observed in acute myeloid leukemia patients with better overall survival
  • 10 . 02 .20
  • 0

Zachariah Payne Sellers1, Lukasz Bolkun2, Janusz Kloczko2, Marzena Liliana Wojtaszewska3,...

Read More
The Complement Cascade as a Mediator of Human Malignant Hematopoietic Cell Trafficking
The Complement Cascade as a Mediator of Human Malignant Hematopoietic Cell Trafficking
  • 10 . 02 .20
  • 0

Anna Lenkiewicz 1, Kamila Bujko2, Katarzyna Brzezniakiewicz-Janus 3, Bing Xu4 and

Read More

Centrum Badań Przedklinicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jest międzydyscyplinarną, ogólnouczelnianą platformą otwartą na przedstawianie i realizację nowych pomysłów i rozwiązań oraz kształcącą i rozwijającą wykfalifikowaną kadrę młodych naukowców. Głównym celem Centrum Badań Przedklinicznych WUM jest wspieranie rozwoju badań przedklinicznych i wprowadzenie ich osiągnięć do medycyny praktycznej.Badania prowadzone w CBP skoncentrowane są przede wszystkim wokół najważniejszych chorób cywilizacyjnych, stwarzających zasadnicze problemy ekonomiczne i społeczne. Należą do nich choroby układu krążenia (nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, udar mózgu), choroby neurodegeneracyjne (choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, zespoły otępienne), zespoły metaboliczne (cukrzyca, otyłość) i choroby nowotworowe.


Do głównych kierunków badań realizowanych w laboratoriach CBP należą:

  • badania mechanizmów wywołujących zmiany ekspresji genów i białek, struktury molekularnej cząsteczek, dynamicznej przebudowy komórek i narządów,
  • badania zaburzeń regulacji procesów fizjologicznych,
  • wyjaśnianie przyczyn nieprawidłowej reakcji na leki w stanach patologicznych z uwzględnieniem oddziaływań środowiskowych,,
  • badania interakcji międzylekowej, farmakogenomiki i uwarunkowań farmakogenetycznych.

Współpraca